Vrije dagen en geplande vakanties tijdens de corona crisis.

Momenteel vragen veel werkgevers noodgedwongen aan hun werknemers om vrije dagen op te nemen. Door de crisis is er immers minder of zelfs geen werk. Mag dit wel?

Het antwoord is nee. Uiteraard mag de werkgever dit wel vragen, maar verplichten kan hij niet. Dit geldt ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het inleveren van een 13e maand.

Het wordt een ander verhaal wanneer de werknemer zijn of haar vakantie al heeft aangevraagd en waarbij de dagen al zijn goedgekeurd. Het is niet onwaarschijnlijk dat de geplande vakantie niet doorgaat en de werknemer vraagt om de vrije dagen weer in te trekken. Of dit mag en of de werkgever hier aan moet meewerken is niet geheel duidelijk. Dit hangt mede af van het leerstuk ‘goed werkgeverschap’.

De vraag rijst dan of de werkgever handelt als een goed werkgever als hij weigert de vakantiedagen in te trekken. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van concrete feiten en omstandigheden. Het beste is uiteraard dat werkgever en werknemer er gezamenlijk uitkomen aangezien het niet eenduidig is hoe rechters hierover oordelen.

Heeft u vragen. Bel of mail ons dan gerust. Wij staan voor u klaar.

27 Maart 2020

Nathalie van Poucke