Verplichting tot informatieverschaffing ouders na adoptie

Op 14 november 2018 is door het Gerechtshof ’s-Gravenhage een uitspraak gedaan waaruit volgt dat de juridische ouders (adopterende ouders) verplicht zijn hun adoptiekind van alle hen bekende informatie te voorzien.

Ieder kind heeft volgens het Gerechtshof recht te weten van welke ouder het afstamt en het recht op identiteit, waaronder begrepen het recht om te weten onder welke omstandigheden het kind ter wereld is gekomen.

Uit de jurisprudentie volgt dat er recht bestaat op de noodzakelijke informatie die nodig is om de kindertijd en de vroege ontwikkeling te begrijpen.

In de onderhavige zaak ging het om een illegale adoptie waardoor de zoektocht voor het adoptiekind bemoeilijkt werd. De adoptief ouders hebben nagelaten alle hen ter beschikking staande informatie omtrent de adoptie aan het adoptief kind te verstrekken om de zoektocht te vergemakkelijken, hetgeen door het Gerechtshof als onrechtmatig werd bestempeld. Er is aan het adoptief kind een materiële en immateriële schadevergoeding ten laste van de adoptief ouders toegekend.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3107

20 november 2018

Ilse de Dobbelaere-Woets