Verminderde inkomsten toch alimentatie betalen?

In deze vreemde en onzekere tijd blijft de plicht tot betaling van zowel partner- als kinderalimentatie gewoon doorlopen.

De overheid neemt allerlei noodmaatregelen voor ondernemers om tegemoet te komen aan inkomensdalingen echter dit neemt niet weg dat deze dalingen toch aan de orde zullen zijn voor een groot aantal alimentatieplichtige personen.

 

Voor ondernemers is het op dit moment onmogelijk een draagkrachtberekening op te maken welke voldoet aan de normen. Voor het opstellen van een juiste draagkrachtberekening moet aantoonbaar zijn dat er een inkomensdaling is en hoe groot deze is. Gebruikelijk is het om  uit te gaan van het gemiddelde  inkomen berekend op basis van de jaarstukken over drie jaar. Met andere woorden ondernemers lopen achter de feiten aan als het gaat om het opstellen van juiste draagkrachtberekeningen. Voor zover mogelijk is de beste optie om in overleg te gaan met de alimentatiegerechtigde over de betaling van de alimentatie en een tijdelijke regeling af te spreken tot er  duidelijkheid is omtrent de gevolgen van het coronavirus op het inkomen en daarmee het opstellen van een deugdelijke berekening vooruit te schuiven.

Voor werknemers ligt de situatie eenvoudiger immers salaris is eenvoudig vast te stellen op basis van de salarisspecificaties. Ook voor werknemers is het van belang is om  te trachten in overleg te komen tot afspraken in eerste instantie wellicht tijdelijk.

Uiteraard is het wel van belang deze afspraken vast te laten leggen zodat in de toekomst bij een mogelijke incasso geen misverstanden ontstaan.

Indien een inkomenssituatie dusdanig wijzigt dat de alimentatie niet langer voldoet aan de wettelijke normen zal deze aangepast dienen te worden. Indien dit niet in overleg kan plaats vinden zal een procedure voor de rechtbank gevoerd dienen te worden.

Uiteraard staan wij u graag bij zowel in een situatie waarin middels overleg tot (tijdelijk) afspraken gekomen kan worden als in een procedure. U kunt zich tot ons wenden met al uw vragen.

Ilse de Dobbelaere-Woets

6 april 2020