Verlaging aftrek partneralimentatie per 2020

Het op Prinsjesdag gepresenteerde nieuwe belastingplan impliceert een stapsgewijze afbouw van de aftrekbaarheid van partneralimentatie.

De aftrek voor partneralimentatie is op dit moment, afhankelijk van uw belastbaar inkomen, maximaal 51,95%. Vanaf 2020 wordt dit in stappen tot 2023 afgebouwd naar 37,05% (in 2020 46% aftrekbaar, in 2021 43% aftrekbaar in 2022 40% aftrekbaar en in 2023 37,05% aftrekbaar). Met name voor inkomens vanaf € 68.500,– betekent dit een nadeel. De middeninkomens en lagere inkomens hebben eveneens een aftrek van 37,05% maar zitten ook in een lagere belastingschijf zodat zij minder dan wel geen nadeel ondervinden.

27 september 2019

I. de Dobbelaere-Woets