Verhuurder vergeet jarenlang de huurprijsindexering toe te passen; heeft hij zijn recht verwerkt?

Bijna alle huurovereenkomst bevatten een regeling voor de jaarlijkse indexering van de huurprijs. Toch gebeurt het regelmatig dat de verhuurder aan het begin van het jaar de indexering vergeet toe te passen. Blijkens een uitspraak van het gerechtshof betekent dit echter niet dat de verhuurder zijn aanspraak op de vergeten indexeringen kwijt is.

In deze zaak[1] ging het om een huurovereenkomst die in 1997 was aangegaan. In de huurovereenkomst stond een bepaling welke de jaarlijkse indexering van de huurprijs regelde. Sinds 2002 werd de huurprijs echter niet meer door de verhuurder geïndexeerd. Zeven jaar later kreeg het gehuurde een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar ontdekte pas in 2013 wat er ten aanzien van de indexering in de huurovereenkomst was vastgelegd. Ten gevolge hiervan vorderde de nieuwe eigenaar de betaling van de achterstallige huur ten bedrage van ruim €30.000,-. De huurder was het hier uiteraard niet mee eens en stelde dat de verhuurder zijn recht had verwerkt. De huurder was immers van mening dat hij erop mocht vertrouwen dat de verhuurder na al die jaren de indexering niet meer zou toepassen.

In eerste aanleg werd de mening van de huurder gevolgd en oordeelde de kantonrechter dat de verhuurder zijn recht om de achterstallige huur te vorderen had verwerkt. Het gerechtshof oordeelde echter anders. Volgens het hof kon bij de huurder niet het gerechtvaardigd vertrouwen bestaan dat de huurder definitief zou afzien van de indexering. Een beroep op rechtsverwerking kan namelijk slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegewezen. Vereist is onder andere dat de verhuurder zich heeft gedragen op een wijze die onverenigbaar is met het recht. Dit is hier niet aan de orde nu de verhuurder enkel de indexering over het hoofd heeft gezien. Gelet op de verjaringstermijn van vijf jaar kon de verhuurder nog aanspraak maken op de geïndexeerde huurbedragen gerekend vanaf het jaar 2009.

Let dus goed op wanneer de verhuurder de indexering vergeet toe te passen. Normaliter kan de verhuurder deze dus nog tot vijf jaar na vervaldata opvorderen. Uiteraard is een deugdelijk huurcontract te allen tijde belangrijk. Heeft u vragen over een huurcontract of wilt u hulp bij het opstellen van een huurcontract? Neem dan gerust contact met ons op.

[1] Hof Amsterdam d.d. 14 maart 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:836

4 juli 2017

Nathalie van Poucke