Verhuurder dient huurder voor het aangaan van de huurovereenkomst te informeren over hetgeen in en rond de woning heeft plaatsgevonden.

Onlangs heeft de rechtbank Amsterdam(1) zich moeten buigen over een huurkwestie waarbij de huurders – kort nadat zij de huurovereenkomst waren aangegaan – er achter kwamen dat er een half jaar daarvoor ernstige geweldsdelicten waren gepleegd in en rond het gehuurde. Zo was er sprake van een schietpartij en is er een handgranaat gegooid. De geweldsdelicten hielden verband met een familie welke tevens in het appartementencomplex woonachtig was. De dochter van de familie – die neergeschoten was – was woonachtig geweest in het appartement van huurders.

De huurders stelden zich onder meer op het standpunt dat zij nimmer de huurovereenkomst zouden zijn aangegaan als zij op de hoogte waren geweest van de geweldsdelicten. Anders gezegd, de verhuurder had de huurders moeten inlichten over de geweldsdelicten. Nu hij dat niet heeft gedaan, hebben de huurders het recht om de huurovereenkomst op grond van dwaling te vernietigen.

De verhuurder kon zich met dit standpunt niet verenigen en stelde dat het incidenten betroffen die zich nog nooit eerder in de buurt hadden voorgedaan en ook nadien niet meer voorgekomen zijn. Er bestond derhalve geen onveilige situatie bij het aangaan van de huurovereenkomst. Daarnaast waren de incidenten veelvuldig in het nieuws aan bod gekomen waardoor het feiten van algemene bekendheid waren; de verhuurder had hierdoor zijn mededelingsplicht niet geschonden.

De rechter overwoog dat de geweldsdelicten ernstig van aard waren en dat de desbetreffende familie nog altijd woonachtig was in het appartementencomplex. Het betrof derhalve wel degelijk een gevaarlijke situatie waarop de huurder bedacht had moeten zijn. Dat de schietpartij in het nieuws is geweest, maakt dit nog geen feit van algemene bekendheid en huurders hoefden met deze vorm van overlast in elk geval geen rekening houden hetgeen tot gevolg had dat verhuurder huurders wel degelijk had moeten inlichten. De huurders werden derhalve in het gelijk gesteld en de huurovereenkomst werd vernietigd.

 1)     https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:9028

21 juni 2018

Nathalie van Poucke