Vergoeding affectieschade naasten en nabestaanden

Vanaf 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een vergoeding voor het leed en de pijn die zij ervaren door de betreffende ingrijpende gebeurtenis. Het is een vergoeding voor de emotionele schade. Deze regeling geldt alleen voor de direct kring van naasten. Denk hierbij aan de ouders, partner en kinderen.

Affectieschade wordt alleen vergoed bij gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt, zoals misdrijven en verkeersongevallen.

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de relatie die de nabestaande of naaste heeft tot het slachtoffer. Niet in alle gevallen zal het tot een uitkering aan naasten / nabestaanden komen. Dit zal afhankelijk zijn van de gebeurtenis. Als er sprake is een met opzet gepleegd misdrijf zal het bedrag waarschijnlijk hoger uitgevallen dan bij bijvoorbeeld een een verkeersongeval.

De vergoeding is minimaal € 12.500 en maximaal € 20.000 en geldt alleen voor gebeurtenissen die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden.

7 januari 2019

Marloes de Houck