Verandering door de Wet Arbeidsmarkt in Balans; de combinatiegrond

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 zijn een aantal zaken in het arbeidsrecht aangepast. Eén van die aanpassingen was dat een arbeidsovereenkomst niet meer kon worden opgezegd indien niet aan een van de opzeggronden volledig was voldaan.

In de praktijk is gebleken dat deze wijziging niet het juiste effect heeft gehad. Zo is het regelmatig voorgekomen dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet kon ontbinden omdat niet volledig aan één opzeggrond was voldaan, terwijl wel overduidelijk was dat werkgever en werknemer niet langer konden samenwerken. Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt dit aangepast.

Per 1 januari 2020 wordt het dan ook mogelijk om onvolledige opzeggronden te combineren zodat de arbeidsovereenkomst toch kan worden ontbonden. Dit wordt de combinatiegrond genoemd. Een werkgever kan dan bijvoorbeeld zijn verzoek niet enkel baseren op disfunctioneren, maar ook op een verstoorde arbeidsverhouding. Beide gronden die niet afzonderlijk kunnen leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kunnen dat gezamenlijk dan wel.

Een nadelig gevolg van deze combinatiegrond voor de werkgever is dat de rechter bij toepassing daarvan wel een hogere ontslagvergoeding aan de werknemer kan toekennen. De extra vergoeding – die bovenop de transitievergoeding wordt voldaan – bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.   

4 december 2019

Nathalie van Poucke