Vaststelling, erkenning en ontkenning juridisch vaderschap

Vaststelling
Wanneer een kind wordt geboren in een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat het juridisch vaderschap automatisch. Een ander kan op dat moment niet tot vaststelling van het vaderschap verzoeken voordat de juridisch vader het vaderschap heeft ontkend.

Is niet duidelijk wie de biologische vader is, dan kan de rechtbank worden verzocht om het vaderschap vast te stellen. Dit kan bijvoorbeeld middels DNA onderzoek. Enkel de moeder en het kind kunnen hier om verzoeken en niet de man die meent de vader te zijn. Let wel: moeder en kind zijn hierbij aan termijn gebonden.

Erkenning
Is men niet gehuwd of elkaar geregistreerd partner en wordt er een kind geboren dan is de man niet direct de juridisch vader. Hiervoor moet het kind eerst erkend worden. Vanaf dat moment is er pas sprake van juridisch vaderschap. Erkenning kan plaatsvinden voor de geboorte, kort na de geboorte of op een later tijdstip. Er is echter altijd toestemming van de moeder voor nodig.

Erkenning heeft direct juridische gevolgen. Zo wordt de vader onderhoudsplichtig en wordt het kind automatisch zijn erfgenaam.

Wordt een kind in een huwelijk geboren dan is er naast juridisch vaderschap ook direct sprake van ouderlijk gezag. Dit is niet het geval bij erkenning. In dat laatste geval moet men dit nog apart regelen.

Ontkenning
Soms blijkt de juridische vader niet de verwekker van een kind. Op dat moment is het mogelijk om het juridisch vaderschap te ontkennen dan wel de erkenning te vernietigen. Dit moet middels een verzoek aan de rechtbank. Dit kan worden gedaan door de moeder, het kind en de juridisch vader/erkenner. Ook hier is men weer aan termijnen gebonden. Zo moet het verzoek tot ontkenning vaderschap worden ingediend door vader binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind.

Heeft u nog vragen over bovenstaand onderwerp? Bel ons gerust.

1 oktober 2018

Marloes de Houck