Vanaf 1 januari 2019 heeft de burgemeester meer ruimte om een woning te sluiten in verband met drugsoverlast

Begin dit jaar is de Opiumwet gewijzigd waardoor de burgemeester een ruimere sluitingsbevoegdheid heeft gekregen. Voorheen was het voor de burgemeester enkel mogelijk een woning te sluiten indien daar drugs werd verkocht of aanwezig was. Volgens vaste jurisprudentie mag een woning worden gesloten als er meer dan 0,5 gram harddrugs of meer dan 5 gram softdrugs wordt aangetroffen, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de drugs bestemd is voor eigen gebruik.

In de nieuwe wet worden deze mogelijkheden verruimd in die zin dat de burgemeester ook een woning kan sluiten als er in de woning voorbereidingshandelingen voor de handel en productie van drugs zijn getroffen. Van voorbereidingshandelingen kan enkel sprake zijn bij het voorhanden hebben van bepaalde voorwerpen of stoffen die, vanwege de aard en hoeveelheid, geschikt zijn om harddrugs te vervaardigen of grootschalig hennep te telen. Het aantreffen van bijvoorbeeld vervoersmiddelen, gelden of andere betaalmiddelen is hierbij onvoldoende.

De wet is gewijzigd teneinde de burgemeester in staat te stellen de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en te beheersen en de nadelige effecten van de productie, distributie, handel en gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden tegen te gaan.

Heeft u vragen over de sluitingsbevoegdheden van de burgemeester naar aanleiding van de wetswijziging? Neem dan contact met ons op voor een gratis vrijblijvend adviesgesprek.

7 januari 2019

Anneline Nieuwenhuijse