Tweede Kamer stemt in met beperking wettelijke huwelijksgemeenschap

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wetsvoorstel 33.987 om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.

De inperking van de huwelijksgemeenschap betekent dat hetgeen een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift niet meer in de huwelijksgemeenschap valt evenals de goederen en schulden die men reeds had bij aanvang van het huwelijk. 

Gezien de zetelverdeling in de Eerste Kamer kan het wetsvoorstel ook daar op een meerderheid rekenen.

Ilse de Dobbelaere-Woets

11 mei 2016