Transitievergoeding omzeilen?

Al eerder vertelden wij u dat werkgever sinds 1 juli 2015 een zogenoemde transitievergoeding moeten betalen bij ontslag van werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn.

U zult begrijpen dat dit een vergoeding betreft die een werkgever liever niet betaald. Werkgevers proberen deze vergoeding dan ook wel eens te omzeilen.

In een recente uitspraak van de kantonrechter te Breda was er werkgever die, tevergeefs, een nieuwe truc uitprobeerde.

Om een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd te ontslaan dient de werkgever daarvoor en geldige reden en toestemming van het UWV of de kantonrechter voor te hebben.

Ook dient altijd een opzegtermijn in acht te worden genomen. Deze opzegtermijn is afhankelijk van de arbeidsduur en is minimaal 1 maand, uitzonderingen daargelaten.

Het uitgangspunt is dat de overeenkomst worden opgezegd tegen het eind van de maand zodat de termijn de eerste dag van de volgende maand begint te lopen.

Alleen bij schriftelijke overeenkomst kan hier van worden afgeweken. Houdt een werkgever zich hier niet aan dan is hij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon over de periode dat de overeenkomst nog had geduurd bij een juiste opzegging.

In de genoemde zaak van de kantonrechter te Breda was er sprake van een arbeidsovereenkomst sinds 5 maart 2014. Er diende aan het eind van de maand opgezegd te worden met een opzegtermijn van 1 maand. De werkgever kreeg van het UWV toestemming om de werkgever te ontslaan op 3 februari 2016. Als de werkgever juist had gehandeld had hij de overeenkomst eind februari moeten opzeggen en zou de overeenkomst worden opgezegd per 1 april 2016. Gevolg: De werknemer was op dat moment langer dan 2 jaar in dienst en een transitievergoeding zou moeten worden betaald.

De werkgever in deze zaak deed het echter anders en besloot direct op 3 februari 2016 de overeenkomst op te zeggen tegen 3 maart 2016. De werknemer was op dat moment nog geen 2 jaar in dienst en op die manier werd de transitievergoeding omzeild.

Hier ging de kantonrechter echter niet mee akkoord en verplichtte de werkgever om zich te houden aan de juiste opzegtermijn. Als een werkgever (on)bewust de verkeerde opzegtermijn in acht neemt waardoor de arbeidsovereenkomst minder dan 2 jaar heeft geduurd is de werkgever alsnog verplicht om een transititevergoeding te betalen.

Marloes de Houck

30 augustus 2016