TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Heden kunt u een tegemoetkoming van € 4.000,- aanvragen indien uw onderneming hoort bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het COVID-19.

Indien u schade lijdt door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en of het negatieve reisadvies buitenland, kunt u een tegemoetkoming aanvragen op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. Het betreft een gift en u bent als ondernemer vrij in het doel van besteding.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomst met een van de vastgestelde SBI-codes. U kunt deze codes vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Staat uw code er tussen? U kunt tot en met 26 juni 17.00 uur uw aanvraag indienen. U kunt dit online doen via de volgende link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure

Anneline Nieuwenhuijse

30 maart 2020