Toestemming andere gezaghebbende ouder voor vakantie met kind

Jaarlijks rondom de vakantieperiode een terugkerend probleem in het geval van gescheiden ouders: De toestemming van de andere ouder voor de vakantie in het buitenland.

Wanneer je samen met je ex-partner minderjarige kinderen hebt waarover jullie beiden gezag hebben, heb je als je met de kinderen naar het buitenland wilt de toestemming van de andere gezaghebbende ouder nodig. Je moet deze ouder dan informeren over waar je heen gaat, waar je verblijft en hoe lang je weg blijft.

Om aan te tonen dat je de toestemming daadwerkelijk hebt verkregen kan gebruik worden gemaakt van het formulier wat de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld. Dit formulier (in zowel het Engels als Nederlands) is te vinden op de website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

De vraagt rijst dan wat je kan doen als er geen toestemming wordt verleend. Je kan besluiten om zonder toestemming naar het buitenland te vetrekken. Echter, dan maak je je in beginsel schuldig aan een strafbaar feit, te weten het onttrekken aan het gezag van de andere ouder en (internationale) kinderontvoering. Daarbij kan het zo zijn dat je aan de grens (denk hierbij ook aan de douane op een vliegveld) wordt tegen gehouden omdat er niet kan worden aangetoond dat de andere ouder toestemming heeft verleend. Dit kan tot vervelende situaties leiden.

Er is ook een andere manier om als nog toestemming te verkrijgen als je er als ouders onderling niet uitkomt, namelijk de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie. Houdt er bij zo’n procedure rekening mee dat dit in ieder geval enkele weken in beslag zal nemen. Begin dus tijdig met het vragen van toestemming.

De rechter zal de omstandigheden van het geval afwegen bij het maken van zijn beslissing. Verschillende zaken spelen daarbij mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico van het niet terug keren, de (gevaarlijke) situatie in het betreffende vakantieland, familiebanden met het vakantieland alsmede de band met Nederland. Heeft de ouder die op vakantie wil gaan in Nederland een baan en een huis dan is de kans dat er niet wordt teruggekeerd een stuk minder groot.

Voor deze vervangende toestemming procedure is een advocaat nodig. Ons kantoor kan u daarbij van dienst zijn. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op.

Heeft u geen gezamenlijk gezag dan is toestemming van de andere ouder niet nodig. Het is dan wel raadzaam om documenten mee te nemen op reis waaruit blijkt dat er sprake is van eenhoofdig gezag en dat er dus geen toestemming nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een uittreksel uit het gezagsregister.

6 juni 2019

Marloes de Houck