Rendement in box 3 niet meegenomen bij vaststellen alimentatie

M en V zijn gehuwd op huwelijksvoorwaarden. Bij het vaststellen van de partneralimentatie zoals verzocht door de vrouw houdt het Gerechtshof geen rekening met het rendement in box 3 wat de man geniet.

Het Gerechtshof overweegt dat het feitelijk rendement met de huidige lage rente en het fictieve rendement van 4% waarmee de belastingdienst het vermogen belast vrijwel nihil zal zijn.

Evenmin ziet het Gerechtshof aanleiding dat de man zou moeten interen op zijn vermogen. Partijen zijn op huwelijksvoorwaarden gehuwd omdat M zijn vermogen niet bij helfte met V wilde delen bij echtscheiding. Nu partijen met elkaar zijn gehuwd met gescheiden vermogens als uitgangspunt past niet dat M ten gunste van V zou moeten interen op zijn vermogen tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die een inbreuk rechtvaardigen.

(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015 ECLI:NL:GHARL:2015:10166 )

Ilse de Dobbelaere-Woets

22 juli 2016