Registratie levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Sinds 3 februari 2019 is sprake van een wetswijziging welke het mogelijk maakt een levenloos geboren kind te laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Deze wetswijziging heeft terugwerkende kracht zodat ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie.

Met name vanuit emotioneel oogpunt een zeer belangrijke wetswijziging voor de betreffende ouders.

Inmiddels is gebleken dat niet alle gemeenten de wetswijziging juist toepassen. Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen in de basisregistratie is een persoonlijk verzoek. De ene ouder kan hierom verzoeken, terwijl de ander ouder dat niet doet. Toestemming van de andere ouder is niet vereist. Met name na echtscheiding kan dit van belang zijn.

Gebleken is dat er gemeenten zijn die er, ten onrechte, van uitgaan dat het verzoek om registratie door beide ouders gedaan dient te worden.

Ilse de Dobbelaere-Woets

26 februari 2019