Per 1 januari 2019 kan in letselschadezaken affectieschade worden gevorderd.

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel van minister Dekker waarin vergoeding van affectieschade mogelijk wordt gemaakt. Met dit voorstel krijgen nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een medische fout, ongeval of misdrijf recht op een vergoeding voor het verdriet dat zij daardoor lijden.

Ingevolge het voorstel kan de vergoeding enkel worden uitgekeerd aan de partner en de kinderen en/of ouders van het slachtoffer. Een vergoeding komt te liggen tussen de €12.500,- en €20.000,- en dient te worden betaald door de aansprakelijke partij.

De achterliggende gedachte van het wetsvoorstel is de erkenning van het verdriet van dierbaren. Dit is op zich opmerkelijk aangezien bij de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek er bewust voor is gekozen om de vergoeding niet mogelijk te maken. Dit zou namelijk lijden tot commercialisering van het verdriet. Ook enkele jaren geleden is een dergelijk wetsvoorstel afgewezen om diezelfde reden.

Echter, uit recent onderzoek is gebleken dat naasten behoefte hebben aan erkenning van hun verdriet. Uiteraard neemt vergoeding van affectieschade het leed van de naasten niet weg, maar biedt het wel genoegdoening en helpt het bij de verwerking.

16 april 2018

Nathalie van Poucke