Pensioen en samenleving

In een samenlevingsovereenkomst staat vaak een bepaling over pensioenen althans veel samenlevers wensen deze bepaling opgenomen te zien.

De samenlevers gaan er daarbij vanuit dat zij over en weer recht hebben op pensioenverevening bij het verbreken van de samenleving zoals, op grond van de wet, aan de orde bij gehuwden.

Indien in de samenlevingsovereenkomst wordt gesproken over het elkaar over en weer aanwijzen als ‘partnerpensioengerechtigde’ betekent dit dat men bij overlijden van de ander aanspraak kan maken op (partner)pensioen. Dit is derhalve iets anders dan aanspraak op ouderdomspensioen. Het is dus van belang alert te zijn om misverstanden te voorkomen.

25 mei 2018 

Ilse de Dobbelaere-Woets