Pas op! Opzegging pachtovereenkomst vergt maatwerk.

Voor de opzegging van een pachtovereenkomst gelden specifieke vormvoorschriften. Zo bepaalt de wet dat een opzegging nietig is, indien zij niet de gronden vermeldt die tot opzegging hebben geleid. Gronden voor opzegging zijn bijvoorbeeld dat de pachter een slechte bedrijfsvoering voert of dat de verpachter het gepachte zelf dringend nodig heeft.

De gedachte achter deze bepaling is dat de pachter aan de hand van de in de opzegging genoemde gronden kan bepalen of hij al dan niet wil berusten in de opzegging. Indien hij niet berust in de opzegging, dient hij binnen zes weken na de opzegging aan de verpachter mede te delen dat hij zich tegen de opzegging verzet. Het is dan vervolgens aan de verpachter om een procedure te starten bij de rechtbank waarbij hij beĆ«indiging van de pachtovereenkomst vordert. 

Het is juist bij het instellen van deze vordering dat het wel eens mis gaat. De wet bepaalt namelijk dat de vordering bij de rechter moet zijn gebaseerd op de opzegginsgrond die in eerste instantie is aangevoerd. Dit betekent dat de opzegginsgrond welke is vermeld in de brief leidend is en dat de verpachter deze maar beperkt mag wijzigen of aanvullen. Voorkomen moet namelijk dat de pachter gedurende de procedure ineens verrast wordt door andere gronden die meer kans van slagen hebben. Hierbij is het dus ook verstandig om reeds in de opzeggingsbrief de opzegginsgrond zo goed mogelijk te onderbouwen.

Regelmatig zien wij echter verpachters die gedurende de procedure nieuwe argumenten en of gronden aanvoeren. Deze worden door de rechter terzijde geschoven met vaak het gevolg dat de pachtovereenkomst blijft bestaan. Mocht u derhalve als verpachter de pachtovereenkomst willen opzeggen, let dan goed op de formulering van uw opzeggingsbrief. Deze kan namelijk beslissend zijn voor de uitkomst van de procedure. Voor de pachter geldt hetzelfde. Mocht de opzeggingsbrief summier zijn of ontbreekt zelfs een opzeggingsgrond, stem dan niet te snel in met opzegging!

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Nathalie van Poucke

23 april 2019