Pas op bij onjuiste vermeldingen in een verkoopbrochure van een woning!

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 23 januari 2018 blijkt dat men als koper van een woning niet blindelings op de informatie uit de verkoopbrochure mag vertrouwen. In de onderhavige zaak ging het om een verkoper die in de brochure had vermeld dat een gedeelte van de woning, waaronder het dak, de kozijnen en het voegwerk, recentelijk was vernieuwd. Deze informatie bleek echter verouderd.

Op het moment dat de koper achter het feit kwam dat er geen verbouwing had plaatsgevonden, had hij bij brief de verkoper gesommeerd om alsnog over te gaan tot vernieuwing van de in de verkoopbrochure genoemde zaken. De koper ging er immers bij de aankoop vanuit dat deze informatie juist was en dat hij daar ook op mocht vertrouwen.

De verkoper verweerde zich echter en stelde dat in de vragenlijst welke aan de koopovereenkomst was gehecht duidelijk stond te lezen dat er geen recentelijke verbouwingen hadden plaatsgevonden.

Het gerechtshof volgde het standpunt van de verkoper en stelde dat voor de inhoud van de koopovereenkomst de vragenlijst van veel groter gewicht was dan de verkoopbrochure. Daarnaast werd in de brochure meermaals vermeld dat de inhoud daarvan kon afwijken van de werkelijkheid en dat aan die inhoud geen rechten konden worden ontleend. Daarbij achtte het hof ook van belang dat de term “recent” te vaag was om daaraan duidelijke verwachtingen te kunnen ontlenen. Het hof kwam vervolgens tot het slotsom dat van koper verwacht mocht worden dat hij de koopovereenkomst en de daarbij gevoegde vragenlijst nauwkeuring zou bestuderen. Dat hij dat kennelijk niet goed heeft gedaan, komt dan ook voor zijn rekening.

Nathalie van Poucke

26 februari 2018