Partneralimentatie

Er lijkt een meerderheid in de Tweede kamer te zijn voor het initiatiefwetsvoorstel om de alimentatieduur te wijzigen.

De nieuwe wetgeving zal in dat geval van toepassing zijn op echtscheidingen na 1 januari 2020.

De hoofdregel zal zijn dat partneralimentatie geldt voor de duur van 5 jaar. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:
-scheidende echtgenoten geboren voor 1 januari 1970 waarvan het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd hebben recht op 10 jaar partneralimentatie:
-het recht op 10 jaar partneralimentatie bestaat ook voor scheidende echtgenoten waarvan het huwelijk 15 jaar heeft geduurd waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd zal bereiken;
-in geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde aanspraak op partneralimentatie behouden van 12 jaar.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid voor een rechter om in schrijnende gevallen een langere termijn dan 5 jaar toe te wijzen.

7 december 2018

Ilse de Dobbelaere-Woets