Partneralimentatie en de toekomst

Vanaf het jaar 2020 verandert de wettelijke duur van de partneralimentatie voor nieuwe scheidingen dat wil zeggen scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd. Vanaf 2020 vermindert de fiscale aftrek van partneralimentatie geleidelijk voor de alimentatieplichtigen die in de hoogste belastingschijf vallen. De beperking in de aftrekbaarheid geldt voor alle echtscheidingen dus ook die reeds voor 1 januari 2020 definitief zijn geworden.


Persoonsgebonden uitgaven, waaronder de partneralimentatie valt, worden beperkt qua aftrekbaarheid met ingang van 1 januari 2020. Er vindt een verlaging plaats van het toptarief.


De beperkte aftrekbaarheid vindt geleidelijk plaats. Vanaf 2023 zal de partneralimentatie aftrekbaar zijn tegen het basistarief. Naar verwachting zal dat basistarief 37,10 % gaan bedragen.


Vanaf 1 januari 2020 is er een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 37,35% voor inkomens tot € 68.507,– en 49,50% voor inkomens vanaf € 68.507,–.


Voor de alimentatieplichtige met een inkomen boven € 68.507,– heeft de wijziging dus gevolgen. Het maximale aftrektarief is nu 51,75% en wordt vanaf 2020 49,50% aflopend naar een verwacht tarief van 37,10% .

6 december 2019

I. de Dobbelaere-Woets