Overgang onderneming; wanneer gaat werknemer mee?

In beginsel geldt dat wanneer een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, de werknemers in dienst treden bij de overnemende partij.  Deze automatische overgang geldt echter enkel voor werknemers die ‘aldaar werkzaam zijn’.  Wat hier precies onder wordt verstaan stond onlangs centraal in een zaak bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 7 november 2017.[1]

In onderhavige geval ging het om een schoonmaakster welke langdurig ziek was uitgevallen vanwege rugklachten. Voordat zij ziek was uitgevallen, werkte de schoonmaakster op een bepaald schoonmaakproject. In januari 2017 werd het project echter overgenomen door een ander bedrijf ten gevolge waarvan alle werkzame schoonmakers overgingen naar de nieuwe onderneming en hun arbeidsovereenkomst aldaar werd voortgezet.

Het salaris van de zieke schoonmaakster werd echter niet door het nieuwe bedrijf voldaan. Het nieuwe bedrijf stelde zich namelijk op het standpunt dat de schoonmaakster niet aan het criterium ‘aldaar werkzaam zijn’ voldeed. Volgens het bedrijf was de schoonmaakster namelijk al geruime tijd niet meer werkzaam binnen het project omdat haar werkzaamheden niet konden worden gekwalificeerd als schoonmaken, maar als het ‘uitvoeren van onbenullige klusjes’.

De zieke schoonmaakster was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Het hof deelde echter het standpunt van het bedrijf en oordeelde dat de werkzaamheden van de schoonmaakster met name konden worden gekwalificeerd als ‘arbeidstherapeutisch werk’ en geen uitzicht gaven op blijvende tewerkstelling. Daarnaast was zij vanwege haar ziekte al ruim een jaar lang niet in staat geweest om haar werk als schoonmaakster te verrichten. Hierdoor had zij onvoldoende binding met het gedeelte van het bedrijf dat was overgenomen ten gevolge waarvan zij niet in dienst was getreden bij het nieuwe bedrijf.

Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen of een werknemer wordt overgenomen door de nieuwe onderneming. Concrete feiten en omstandigheden zijn hierbij van belang. Het is hierdoor in een dergelijke situatie voor zowel de werkgever als de werknemer raadzaam om advies in te winnen.

[1] Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 7 november 2011 

20 november 2017

Nathalie van Poucke