Overeenkomsten waarbij de andere echtgenoot toestemming moet geven

Voor het sluiten van bepaalde overeenkomsten heeft de ene echtgenoot de toestemming nodig van de andere echtgenoot. Indien een echtgenoot een overeenkomst sluit (waar dus toestemming van de andere echtgenoot voor nodig is) kan de andere echtgenoot die overeenkomst vernietigen.

Voor welke overeenkomsten heeft de ene echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig? Het gaat om de volgende 4 overeenkomsten.

1. Overeenkomsten die betrekking hebben op de echtelijke woning. Indien een echtgenoot de gezamenlijke woning wil verkopen of wil bezwaren met een hypotheek dan moet de andere echtgenoot toestemming geven.

2. (hoge) giften. Ook bij giften dient de ene echtgenoot de toestemming te hebben van andere echtgenoten. Het moet dan niet gaan om de gift van enkele euro’s aan een goed doel maar bijvoorbeeld een hoge gift van vele duizenden euro’s.

3. Overeenkomsten die betrekking hebben op borgstelling. Als een echtgenoot zich jegens een derde borg wil stellen (maar ook zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt voor een schuld van een ander) moet de andere echtgenoot toestemming geven.

Een voorbeeld:

Jan en Ria hebben een zoon Piet. Piet heeft een eigen bedrijf en wil uitbreiden. Hij gaat naar de bank voor een lening. De bank geeft Piet de lening niet. Jan wil Piet helpen en vertelt aan de bank dat hij borg wil staan voor Piet. Vervolgens krijgt Piet de lening van de bank wel. Piet heeft echter te kampen met tegenslag en gaat failliet. De bank spreekt Jan aan tot betaling van de schulden van Piet. Jan heeft zich immers borg gesteld voor de schulden van Piet aan de bank. Hierna ontvangt de bank een brief van Ria. In deze brief staat onder andere te lezen:

Geachte heren,

Mijn man Jan heeft zich borg gesteld jegens onze zoon Piet. Ik heb hiervoor geen toestemming verleend. Hierbij vernietig ik deze overeenkomst van borgstelling. Ik heb namelijk geen toestemming gegeven voor deze overeenkomst van borgstelling.

Het gevolg is dat de bank het nakijken heeft en Jan niet hoeft te betalen.

4. Overeenkomsten van koop of afbetaling. Ook bij koop op afbetaling dient de toestemming te worden verkregen van de andere echtgenoot. In de zogenaamde ‘Dexia zaak’ (het ging over aandelenlease) is uitgemaakt dat het leasen van aandelen ook een vorm van koop op afbetaling is. Echtgenoten die ‘alleen’ hadden getekend konden worden verlost van hun verplichtingen doordat de andere echtgenoot de overeenkomst met Dexia kon vernietigen.

Ronny Nobus

7 januari 2016