Ontwikkelingen berekening kinderalimentatie en Kindgebonden budget

Volgens de huidige richtlijnen van de Expertgroep alimentatienormen dient met ingang van 1 januari 2015 het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, in mindering te komen op de behoefte van het kind bij de bepaling van de kinderalimentatie.

Bovenstaande leidt er toe dat in de meeste gevallen een lager bedrag aan kinderalimentatie voldaan dient te worden dan voor 1 januari 2015 en in sommige gevallen geen kinderalimentatie meer voldaan dient te worden. Deze situatie kan leiden tot zeer onredelijke uitkomsten nu de niet-verzorgende ouder die onderhoudsplichtig is in sommige gevallen geen of een uiterst geringe financiële bijdrage hoeft te leveren aan de kosten van verzorging en opvoeding van zijn/haar kind. Dit doet geen recht aan de wettelijke regeling dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kinderen.

De berekening volgens de huidige richtlijnen heeft tot veel weerstand geleid met als gevolg dat het gerechtshof Den Haag hierover vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad, de zogenaamde prejudiciële vragen. 

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Rraad heeft advies uitgebracht aan de Hoge Raad. 

De Advocaat-generaal concludeert dat het gehele kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, niet moet worden afgetrokken van de behoefte van de kinderen. Het zijn inkomensondersteunende maatregelen met name voor huishoudens met lagere inkomens. Volgens de Advocaat-Generaal moet het volledige kindgebonden budget bijgeteld worden bij het inkomen van de ouder die het ontvangt waardoor de draagkracht van deze ouder toeneemt. 

De Hoge Raad hoeft het advies van de Advocaat-Generaal niet te volgen. Het is afwachten wat de Hoge Raad uiteindelijk zal antwoorden op de prejudiciële vragen. 

Wordt wederom vervolgd… 

Ilse de Dobbelaere-Woets

18 September 2015