Onder beschermingsbewind gestelde persoon hoeft geen toestemming om een testament te maken

In dit geval wordt aan de kantonrechter verzocht om een onder beschermingsbewind gestelde persoon toestemming te verlenen om een nieuw testament te maken.

De kantonrechter overweegt dat voor personen die onder beschermingsbewind staan geen uitzondering is gemaakt op de regel van artikel 3:32 BW welke inhoudt dat iedereen in beginsel bevoegd is om rechtshandelingen te verrichten. De kantonrechter concludeert dat het aan de notaris dient te worden overgelaten of iemand wilsbekwaam is om een testament te maken.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:5262

31 oktober 2017

Ilse de Dobbelaere-Woets