Omvang gemeenschap van goederen wordt beperkt

Het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen.

Uit het wetsvoorstel vloeit voort dat de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht wordt. Alleen wat beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd zal in de gemeenschap vallen. Het vermogen wat voor het huwelijk is verkregen alsmede schenkingen en erfenissen blijven voortaan privévermogen.

De algehele gemeenschap van goederen zoals wij deze op dit moment kennen in Nederland is niet meer van deze tijd. Nederland is één van de weinige landen waar nu nog in algehele gemeenschap van goederen wordt gehuwd wanneer echtgenoten hun huwelijksvermogensrecht niet bij huwelijkse voorwaarden of op een andere wijze hebben geregeld.

I. de Dobbelaere-Woets

3 april 2017