Nieuw huwelijksvermogensrecht over enkele weken een feit

Op 29 maart 2017 heeft de Eerste Kamer, met één stem meer, ingestemd met het wetsvoorstel van de tweede Kamer om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.

Met ingang van 1 januari 2018 geldt een nieuw wettelijk stelsel voor echtelieden en geregistreerd partners. De wet geldt voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen welke worden gesloten na 1 januari 2018.

Het gevolg van het nieuwe stelsel is dat vermogen wat verkregen is voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet meer in de huwelijksgemeenschap valt en dus privévermogen blijft. Dit geldt ook voor hetgeen men krachtens erfrecht of schenking tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt.

18 december 2017

I. de Dobbelaere-Woets