Nieuw: de verkorte civiele procedure

Sinds een aantal weken is het bij de rechtbank Amsterdam mogelijk een verkorte civiele procedure te starten. De verkorte procedure is een tussenvorm tussen de bodemprocedure en de kort geding procedure. Men wil proberen met deze tussenvorm tijdwinst – voor zowel rechters als partijen – te behalen in relatief eenvoudige zaken.

De behandeling van de zaak in de verkorte procedure komt veelal overeen met de behandeling van een kort geding zaak. Echter, anders dan bij een kort geding is het bij de verkorte procedure spoedeisendheid geen voorwaarde en kunnen er ook constitutieve en declaratoire beslissingen worden gegeven.

Niet alle civiele zaken komen voor de verkorte procedure in aanmerking. Dienen er uitgebreide getuigenverhoren plaats te vinden dan leent de verkorte procedure zich niet voor die zaak. Het procesreglement voor de verkorte procedure noemt ook kantonzaken met een belang van minder dan € 5.000,- of aardzaken, alsmede zaken waarin niet beide partijen een advocaat of professioneel gemachtigde hebben en zaken die te ingewikkeld zijn of waarbij het om een zeer groot belang gaat, ongeschikt voor de verkorte procedure.

Wat ook van belang is, is dat alle betrokken partijen met deze procedure instemmen. Wil een van de partijen geen verkorte procedure dan zal die er ook niet komen.

Na indienen van de dagvaarding is het de bedoeling dat er binnen ca. 3 maanden een uitspraak is. Dit is thans bij een traditionele bodemprocedure al gauw (meer dan) een jaar. In de verkorte procedure zal de rechter, indien mogelijk mondeling uitspraak doen en anders binnen 4 weken schriftelijk vonnis wijzen.

Het is uiteraard nog de vraag of deze procedure een succes blijkt en of het daadwerkelijk tot een snellere afhandeling en minder werkvoorraad voor de rechters zal leiden.

Tot nu toe is deze verkorte procedure alleen te voeren voor de rechtbank Amsterdam (overigens ook middels forumkeuze). Mocht duidelijk worden dat de procedure ook bij andere rechtbanken en dus ook de rechtbank Zeeland-West-Brabant gevoerd kan worden, laten wij dit u uiteraard weten.

6 mei 2019

Marloes de Houck