Maximale huurverhoging 2016: 4,6%

In de maand juli wordt vaak de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd. Ieder jaar bepaalt het kabinet met welk percentage de huren van sociale huurwoningen omhoog mogen.

De huur mag in 2016 met maximaal 2,1% tot 4,6% stijgen. Het percentage is afhankelijk van het huishoudinkomen (ook wel verzamelinkomen) en hangt niet af van de inflatie. Het verzamelinkomen is het inkomen van alle bewoners van de betreffende woning samen.

De huur voor huishoudens met een verzamelinkomen tot €34.678 mag stijgen met maximaal 2,1%.

De huur voor huishoudens met een verzamelinkomen tussen € 34.678 en € 44.360 mag stijgen met maximaal 2,6%.

De huur voor huishoudens met een verzamelinkomen boven € 44.360 mag stijgen met maximaal 4,6%.

De verhuurder mag de huur (enkele uitzonderingen daargelaten) één keer in de 12 maanden verhogen. De verhuurder dient de huurverhoging 2 maanden van de voren schriftelijk aan de huurder door te geven. In de brief waarin de huurverhoging wordt aangekondigd moet het gehanteerde percentage worden vermeld.  Indien uw verhuurder een verhoging wenst uit de tweede of derde categorie dient hij een inkomensindicatie bij zijn huurverhogingsvoorstel meesturen.

Uw verhuurder kan uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst. Begin dit jaar oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst handelde in strijd met de wet door de inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders. Er is echter op 29 maart 2016 een nieuwe wet aangenomen, de wet gegevensverstrekking Belastingdienst, waardoor het toch weer mogelijk is om een inkomensindicatie op te vragen bij de Belastingdienst.

De maximale huurverhoging geldt niet voor huizen in de vrije sector. Dit betreft woningen met een huurprijs hoger dan € 710,67 (peiljaar 2016). In die sector gelden geen maximale percentages tenzij dit is opgenomen in de huurovereenkomst.

Marloes de Houck

14 juni 2016