Kindgebonden budget en partneralimentatie

Na de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 is duidelijk geworden dat het kindgebonden budget dient te worden opgeteld bij het netto besteedbaar inkomen van de ontvangende ouder.

De rechtbank Noord-Holland heeft in haar beschikking van 3 december 2015 (ECLI: NL: RBNHO: 2015:10724) geoordeeld dat het kindgebonden budget tevens in aanmerking dient te worden genomen als inkomensbestanddeel bij de beoordeling van de partneralimentatie.

Ilse de Dobbelaere-Woets

26 januari 2016