Kinderen willen geen echtscheiding

Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen in een echtscheidingsprocedure de gelegenheid gehoord te worden. Dit kan door een gesprek met de behandelend rechter of door het schrijven van een brief aan de rechter.

In onderhavige zaak had de moeder de echtscheiding aangevraagd. De kinderen wonen bij hun moeder. De kinderen hebben in hun brief aan de rechter aangegeven dat zij liever niet willen dat hun ouders gaan scheiden.

Uiteraard zal dit voor de uiteindelijke uitkomst geen consequenties hebben maar het is de vraag wat en rechter hiermee doet. Voor een kind is het uiteraard wel van belang op welke wijze met een dergelijke brief wordt omgegaan.

De rechter heeft de advocaat van de moeder gevraagd of de moeder echt wilde scheiden. Moeder is vervolgens naar de mediator gegaan die de ouders heeft geholpen met de afspraken over de kinderen. Moeder en mediator schrijven vervolgens een brief aan de rechter waarin moeder aangeeft dat zij het moeilijk vindt om te scheiden en waarin ze aangeeft dat dit voor haarzelf het beste is maar dat ze ook begrijpt dat het voor de kinderen heel moeilijk is. De moeder heeft de brief ondertekend.

De rechter verwoord in de beschikking (uitspraak) dat de kinderen heel dapper en eerlijk zijn. Tevens verwoord de rechter dat het aan de ouders is om te beslissen of zij al dan niet scheiden en dat de rechter dan ook zo moet beslissen. Tenslotte verwoord de rechter dat hij hoopt dat de ouders goed begrijpen hoe moeilijk en soms ook pijnlijk het voor de kinderen is en dat de rechter hoopt dat de ouders er alles aan zullen doen om te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk schade oplopen. De rechter vermeldt dat hij/zij er op vertrouwt dat de ouders dit onderdeel van de beschikking  op een goed moment met de kinderen bespreken zodat zij weten dat de rechter wel heeft geprobeerd om met hun wens iets te doen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:4066

19 maart 2019

I. de Dobbelaere-Woets