Kan kinderalimentatie worden vastgesteld voor de niet-verzorgende ouder?

Op 17 december 2015 heeft de rechtbank Rotterdam hierover uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBROT:2015:9829).

De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats na de echtscheiding bij de moeder. De moeder is kostwinner. De zorg is 50/50 verdeeld de kinderen verblijven derhalve evenveel tijd bij de vader als bij de moeder. De vader vraagt een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de moeder, kinderalimentatie.

De rechtbank overweegt dat hoewel de moeder alle kosten voor de kinderen draagt de vader wel huisvestingskosten en verblijfskosten voor de kinderen heeft. Of de moeder en kinderbijdrage aan de vader moet voldoen dient volgens de rechtbank bepaald te worden aan de hand van de algemeen geldende regels omtrent behoefte en draagkracht.

De rechtbank stelt dat de behoefte van de vader aan een kinderbijdrage gesteld kan worden op 35% van de kosten van de kinderen zijnde de verblijfskosten van de kinderen.

De moeder mag 65% van de kosten van de kinderen in mindering brengen op haar draagkracht zijnde de zorgkosten die zij voor haar rekening neemt.

De moeder dient de vader, nu zij voldoende draagkracht heeft, een bijdrage ten behoeve van de kinderen te voldoen.

Ilse de Dobbelaere-Woets

26 april 2016