Juvent start met kinderen uit de Knel

Het aantal ‘vechtscheidingen’ neemt helaas nog steeds toe. Dit heeft grote, vaak onomkeerbare, gevolgen voor kinderen.

Juvent start in het najaar van 2016 met de training ‘Kinderen uit de Knel’. Deze training is een vorm van hulp voor gescheiden ouders die niet tot overeenstemming komen over het vormgeven van het ouderschap na de scheiding.

Bij de training is sprake van een oudergroep en een kindgroep. Door het werken in groepen merkt men dat men niet alleen staat wat zowel voor ouders als kinderen van belang is.

Aanmelden voor training kan via de huisarts, CJG, Intervence, Raad voor de Kinderbescherming maar ook via advocaten en mediators. Gezien de enorme gevolgen nu en in de toekomst voor kinderen die te maken hebben met een ‘vechtscheiding’ een mooi initiatief.

Ilse de Dobbelaere-Woets

4 augustus 2016