Indexering alimentatie 2019

Het alimentatie indexeringspercentage 2019 is vastgesteld op 2,0%.

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW.

Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Gelet op de indexering dient de door u te betalen of te ontvangen partner- en/of kinderalimentatie per 1 januari 2019 met 2% verhoogd te worden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60162.html

Marloes de Houck

5 december 2018