Indexering alimentatie 2018

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast waarna de publicatie hiervan volgt in de Staatscourant. Het alimentatie indexeringspercentage 2018 is vastgesteld op 1,5%. Dat wil zeggen dat de door u te betalen alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie) met 1,5% verhoogd wordt per 1 januari 2018. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62707.html

29 december 2017

Marloes de Houck