Indexering alimentatie 2016

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402-a Boek  BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Op het moment dat de alimentatie indexatie wordt gepubliceerd in de Staatscourant is de indexatie voor het volgend jaar vastgesteld. Het alimentatie indexering 2016 percentage is vastgesteld op 1,3%.