Iemand tijdelijk in huis nemen maar de inwonende wil vervolgens niet meer vertrekken. Wat u kunt doen is afhankelijk van de situatie. Ik licht de verschillende mogelijkheden kort voor u toe.

Koopwoning

Als u een koopwoning heeft mag u iemand bij u laten inwonen. De persoon vervolgens de deur wijzen kan alleen als er geen sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract en deze persoon geen mede-eigenaar is van de woning.

Huurwoning

Als het huurcontract alleen op uw naam staat kijk dan eerst in het huurcontract of er meerdere personen mogen worden ingeschreven. Indien dit kan wordt de inwonende medehuurder. De medehuurder zal dan worden opgenomen in het huurcontract. Het gevolg is echter wel dat u de medehuurder niet zomaar meer de deur kunt wijzen. 

Als de inwonende niet is bijgeschreven op het huurcontract is er sprake van een huisgenoot. Een huisgenoot mag u wel de deur wijzen, in dit geval heeft u immers  alleenrecht op de huurwoning.

Uitschrijven

De inwonende kunt u zowel bij een koopwoning als bij een huurwoning niet zomaar uitschrijven. U kunt de gemeente wel verzoeken een adresonderzoek te starten. De gemeente zal nagaan waar de persoon daadwerkelijk verblijft en of de persoon op het juiste adres staat ingeschreven. De gemeente zal de gegevens wijzigen of de persoon uitschrijven uit de Basisregistratie Personen.

Heeft u vragen maak dan gratis en vrijblijvend een afspraak.

1 oktober 2019

Marloes de Houck