Het schriftelijkheidsvereiste bij een relatiebeding

Dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn aangegaan volgt expliciet uit artikel 7:653 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De achterliggende gedachte is dat hierdoor gewaarborgd wordt dat de werknemer de consequenties van het beding goed heeft overwogen.

In 2008 heeft de Hoge Raad al overwogen dat hierbij niet vereist is dat het beding in de arbeidsovereenkomst zelf is opgenomen, maar dat een concurrentiebeding ook via het arbeidsvoorwaardenreglement overeengekomen kan worden. Als vereiste geldt dan wel dat de werknemer uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst heeft verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding of dat in de overeenkomst wordt verwezen naar het regelement en het reglement als bijlage bij de arbeidsovereenkomst is gevoegd.

De wet zegt niets over het relatiebeding. De Hoge Raad heeft echter op 3 maart 2017[1] overwogen dat de voornoemde regel ook geldt voor een relatiebeding. In deze zaak ging het om een werkgever die enkele adviesbureaus exploiteerde met accountants en fiscalisten. In de arbeidsovereenkomst van een werknemer stond een bepaling waarin het personeelsreglement van toepassing werd verklaard. In het personeelsreglement stond uiteraard een relatiebeding opgenomen. Nadat de werknemer uit dienst was getreden stelde de werkgever zich op het standpunt dat de werknemer het relatiebeding had geschonden. De werkgever stapte naar de rechter en vorderde het boetebedrag welk was opgenomen in het relatiebeding.

De Hoge Raad ging hier niet in mee. Het personeelsreglement waarin het relatiebeding was opgenomen, was immers niet als bijlage aan de arbeidsovereenkomst gehecht. Evenmin had de werknemer uitdrukkelijk verklaard dat hij met het relatiebeding had ingestemd. Hierdoor was er volgens de Hoge Raad niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste waardoor de vordering van de werkgever werd afgewezen.

Blijkens de uitspraak van de Hoge Raad is het dus erg belangrijk om aan de voornoemde regels te voldoen. Hiermee voorkomt u toekomstige geschillen met uw werknemers. Heeft u vragen over het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op voor juridisch advies.

[1] Hoge Raad 3 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:364 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:364

10 april 2017

Anneline Nieuwenhuijse