Het retourneren van online aankopen

Online aankopen zijn aan de orde van de dag. U kiest in een webshop het gewenste product, u betaalt en het wordt thuisbezorgd.

Wat als uw aankoop na ontvangst toch niet blijkt te zijn wat u er van verwachtte en u het wilt retourneren. Kan dat en zo ja, op welke rechten heeft u?

Op grond van artikel 6:230o BW heeft u als consument in beginsel recht op een wettelijke ‘bedenktermijn’ van 14 dagen als u een koop of afstand (zoals een online aankoop) heeft gedaan. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat u uw aankoop heeft ontvangen. U kunt dan binnen 14 dagen de online gesloten overeenkomst kosteloos zonder opgaaf van reden ontbinden. Dit doet u door een e-mail of brief naar het betreffende bedrijf te sturen of het retourformulier (wat veel webwinkels gebruiken) terug te sturen.

De webwinkel dient u op voorhand op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verstrekken over de bedenktermijn. Wordt dit niet gedaan dan wordt de termijn van 14 dagen verlengd tot een termijn van maximaal 1 jaar op grond van artikel 6:230o lid 2 BW.

Het retourrecht geldt ook als u het product al heeft uitgepakt en zelfs heeft uitgeprobeerd. Mocht er echter schade of slijtage zijn opgetreden door uw toedoen dan kan de webwinkel deze schade verrekenen met het terug te storen bedrag. Bij sommige producten geldt de bedenktermijn echter niet. Dit is het geval bij bederfelijke producten zoals etenswaren, producten die op maat worden gemaakt en ook producten waarbij de verzegeling reeds is verbroken (bijvoorbeeld een pot met pillen).

De webwinkel dient uw aankoopbedrag en ook de bezorgkosten binnen 14 dagen terug te betalen. Het kan wel zijn dat u zelf de kosten voor het terugsturen dient terug te betalen. Er zijn echter tegenwoordig veel webwinkels die deze kosten voor hun rekening nemen. Ook over de kosten voor het terugsturen dient de webwinkel u ook van te voren te informeren.

Het gebeurt soms dat een webwinkel het aankoopbedrag niet aan u terugstort maar dat zij u een tegoedbon geven. Mocht u daar geen bezwaar tegen hebben is dit uiteraard geen probleem maar mocht u toch liever het aankoopbedrag terug willen dan heeft u daar recht op en kunt u de webwinkel daar op aanspreken.

Marloes de Houck

31 oktober 2016