Het recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor UWV ontslagprocedures en in de bezwaarfase van bestuurszaken

Het UWV behandelt ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden en bij langdurige ziekte. Hoewel het UWV werkt met modelformulieren voor het indienen van een ontslagaanvraag, is dit lang niet altijd een eenvoudige materie. Dan is juridische bijstand nodig.

Lange tijd was onduidelijk of werkgevers of werknemers die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten het recht hebben om zelf de advocaat van hun eigen keuze in te schakelen en dus af te zien van bijstand door een jurist van de verzekeraar.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigde onlangs dat de verzekerde werkgever of werknemer in UWV ontslagprocedures het recht heeft zelf, op kosten van de verzekeraar, zijn eigen advocaat in te schakelen.

Dat blijkt ook uit een recent arrest van de Hoge Raad (HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2017).

In april 2016 besliste het Hof van Justitie al dat de verzekerde ook een vrije advocaatkeuze heeft in de bezwaarfase van bestuursrechtelijke fase. Telkens wanneer de overheid een besluit neemt, waartegen beroep kan worden gemaakt geldt dat reeds in de voorafgaande fase waarin bezwaar moet worden gemaakt, dat de verzekerde vrije advocaatkeuze heeft. Denk bijvoorbeeld aan de weigering van de gemeente om een omgevingsvergunning af te geven.

De verzekerde krijgt door dit alles nu meer waar voor zijn geld. Aan hem de keuze om in zee te gaan met ofwel een verzekeraarsjurist dan wel de advocaat van zijn eigen keuze.

Indien u vragen hebt over dit onderwerp dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor, ook kunt u binnenlopen op ons inloopspreekuur en kunt u uw vragen per e-mail stellen (info@n-advocaten.nl). Wij kunnen uw vragen beantwoorden.

Aan de beantwoording van uw vragen zijn geen kosten verbonden.

Peter Pijpelink

12 oktober 2016