Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Bij ontslag heeft de werknemer vaak recht op een transitievergoeding, maar hoe zit het als de werknemer slechts gedeeltelijk zijn baan verliest? Heeft de werknemer dan ook recht op een vergoeding? Op deze vraag heeft de wetgever geen antwoord gegeven. De Hoge Raad inmiddels wel.

In de zaak van de Hoge Raad d.d. 14 september 2017 (ECLI:NL:HR:2018:1617) ging het om een werkneemster die langdurig ziek was. In dat kader werd haar arbeidsomvang bijna gehalveerd. Dit werd gerealiseerd middels een zogenoemde akte van ontslag en een nieuwe aanstellingsakte. De werkneemster stelde zich op het standpunt dat zij hierdoor recht had op een transitievergoeding. Zij was immers gedeeltelijk ontslagen.  De kantonrechter was het hier mee eens en kende de vordering toe. De werkgever kon zich hier niet in vinden en ging in hoger beroep.

Het hof gaf aan dat er eigenlijk sprake was van een functiewijziging en niet van een opzegging of ontbinding van  de arbeidsovereenkomst. Volgens het hof bestond er dus geen ruimte voor het toekennen van een vergoeding. De werkneemster ging vervolgens in cassatie.

De Hoge Raad heeft vervolgens de knoop doorgehakt. De Hoge Raad  overweegt in zijn uitspraak dat er weliswaar geen sprake is van ontslag, maar dat de functiewijziging wel vergelijkbaar is met een gedeeltelijke opzegging waardoor de uitbetaling van een transitievergoeding geboden is.

De Hoge Raad geeft hierbij een tweetal gevallen aan waarin dit mogelijk is. Ten eerste kan een transitievergoeding worden toegekend wanneer een werknemer haar eigen functie niet meer kan uitvoeren en in aangepast werk in dienst blijft. Ten tweede kan de vergoeding worden toegekend wanneer de functie van een werknemer vervalt en de werknemer in een parttime functie wordt herplaatst. Uiteraard moet het in beide gevallen wel gaan om een substantiële en structurele vermindering van de arbeidsduur.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1617

27 september 2018

Nathalie van Poucke