Gebruiksvergoeding gezamenlijke woning

Wanneer een woning aan twee partijen in eigendom toebehoort en één van de twee geen gebruik meer maakt van de woning kan deze, onder omstandigheden, aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor het gebruik door de ander.

Een dergelijke vergoeding kan aan de orde zijn in het kader van een echtscheiding echter ook indien men niet gehuwd is maar een woning in gezamenlijk in eigendom heeft kan dit aan de orde zijn.

De wet kent geen regels met betrekking tot de berekening van de gebruikersvergoeding. De omstandigheden van het geval spelen een rol.

Er zijn 3 verschillende wijzen van berekenen blijkens de jurisprudentie. Er kan een berekening gemaakt worden op basis van de overwaarde. De achterliggende gedachte is dat het niet gebruik kunnen maken van de overwaarde gecompenseerd dient te worden. Een andere methode is uitgaan van de huurwaarde. Een laatste methode is gebaseerd op de werkelijk te betalen woonlasten.

Redelijkheid en billijkheid spelen altijd een rol bij het toewijzen van een dergelijke vergoeding door een rechtbank. Dit kan leiden tot matiging van de vergoeding of afwijzing van het verzoek daartoe.

Gezien de vele factoren die een rol spelen is het steeds van belang u goed te laten informeren door een deskundig advocaat.

5 februari 2019

Ilse de Dobbelaere-Woets