Gebruikersvergoeding, gebruikerslasten en eigenaarslasten tijdens de onverdeeldheid

Als praktische vuistregel uit de eerstelijns rechtspraktijk wordt redelijk en billijk geacht dat tijdens de periode van onverdeeldheid na het feitelijk uiteengaan van samenwoners of echtelieden en tot de verdeling van een gemeenschappelijke woning de in de woning achterblijvende deelgenoot alle gebruikerslasten van de woning, inclusief in beginsel de hypotheekrente, voor zijn/haar rekening neemt bij wijze van gebruikersvergoeding aan de vertrokken deelgenoot voor haar/zijn exclusief gebruik van de gemeenschappelijke woning.

De gebruikersvergoeding wordt, kort gezegd, meestal weggestreept tegen de gebruikerslasten verbonden aan de woning met hypotheek.

De praktische regel houdt tevens in dat beide eigenaren tijdens deze periode wel ieder de helft van de eigenaarslasten voldoen zoals groot onderhoud, OZB belastingen, premies verzekeringen en aflossing op de hypotheek.

Bijzondere omstandigheden kunnen vorenstaande anders maken.

 (Rechtbank Den Haag, 23 december 2015, ECLI: NL:RBDHA: 2015:15322).

Ilse de Dobbelaere-Woets

29 februari 2016