FNV wint zaak over werknemersrechten bij ‘pre-pack’ faillissement

Het Hof van Justitie van de Europse Unie heeft vandaag vakbond FNV in het gelijk in een zaak betreffende het ontslag van werknemers.

Deze zaak zal grote gevolgen hebben voor zogenaamde ‘pre-pack’ faillissementen. Pre-pack faillissementen kenmerken zich door een faillissement dat wordt opgevolgd door een onmiddellijke doorstart middels een andere vennootschap. Bij een pre-pack faillissement worden werknemers ontslagen en/of worden werknemers in de nieuwe vennootschap aangenomen tegen ongunstiger condities dan voorheen.

Het Europese Hof heeft nu bepaald dat werknemers bij een pre-pack dezelfde rechten hebben als bij een ‘gewone’ bedrijfsovername.

Meer details zijn te vinden op dit site van het Hof van Justitie van de Europese Unie (perscommiqué 70/17). Zie hiervoor de onderstaande link:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192065&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219199

Ronny Nobus

22 juni 2017