Facebook, Whats App, Ping

Uitlatingen die men doet op of via Facebook, WhatsApp en Ping kunnen leiden tot ongewilde situaties in procedures met andere woorden: “bezint eer gij begint”.

Blijkens een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 8 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:326) tonen Ping berichten tussen ex-partners het bestaan van een lening aan.

De vrouw verzoekt de kantonrechter de man te veroordelen tot terugbetaling van een bedrag van € 10.000,– zijnde volgens haar een lening welke niet op schrift is gesteld maar mondeling is overeengekomen. De kantonrechter wijst de vordering af. De vrouw gaat in hoger beroep omdat volgens haar uit Pingberichten blijkt dat sprake is van een lening.

Het Hof is van mening dat de Ping berichten de stellingen van de vrouw ondersteunen. De man heeft in de berichten nooit ontkent dat sprake is van een lening. Het Hof vernietigt het vonnis van de Kantonrechter en veroordeelt de man alsnog tot terugbetaling.

Het is goed zich te realiseren dat Facebook, WhatApp, Ping etc. voor allerlei doeleinden gebruikt en misbruikt worden en berichten bewaard en gekopieerd kunnen worden.

Ilse de Dobbelaere-Woets

3 oktober 2017