Een zieke werknemer wordt niet altijd beschermd tegen ontslag

Volgens het burgerlijk wetboek mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ziek is. Wanneer de zieke werknemer echter onvoldoende functioneert en dit niet in verband staat met de ziekte, kan de arbeidsovereenkomst volgens de kantonrechter in Roermond[1] wel degelijk worden beƫindigd.

In deze zaak ging het om een werkgever die al ruim twee jaar met zijn werknemer in gesprek was over zijn disfunctioneren. Er was al een intensief begeleidingstraject gestart waarbij de werknemer was herplaatst. Dit alles mocht niet baten waardoor de werkgever de arbeidsovereenkomst wenste te beƫindigen. Vlak daarna bleek echter dat de werknemer geopereerd moest worden waardoor hij tijdelijk arbeidsongeschikt was. Desondanks stapte de werkgever naar de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De werknemer voerde verweer en stelde zich op het standpunt dat er sprake was van ziekte waardoor het opzegverbod van artikel 7:610 lid 1 BW van toepassing was. De werknemer betoog dat de werkgever simpelweg de loondoorbetalingsverplichting en re-integratieverplichting wilde ontlopen door de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter ging echter niet in het standpunt van de werknemer mee. Het ontbindingsverzoek stond volgens de kantonrechter namelijk niet in verband met de ziekte. Het initiatief van de ontbinding dateerde immers ruim voordat de werknemer arbeidsongeschikt raakte. De kantonrechter overwoog dat aan alle eisen van ontbinding was voldaan en ontbond de arbeidsovereenkomst.

[1] Rechtbank Limburg 12 mei 2017 ECLI:NL:RBLIM:2017:4373

1 juni 2017

Nathalie van Poucke