Een zaak met een luchtje: jarenlang poep gooien kost 24.000 euro

De kranten stonden er vol van. Een echtpaar dat jarenlang afval en uitwerpselen in de tuin van hun buurman had gegooid, moest van de rechter een schadevergoeding van 24.000,- euro betalen. Onze advocate Anneline Nieuwenhuijse stond de buurman in deze kwestie bij.

De buurman werd jarenlang geterroriseerd door het echtpaar dat naast hem woonde. Met grote regelmaat trof de buurman uitwerpselen, vloeistoffen en andere voorwerpen aan op zijn erf en woning. Om de schade te beperken en te voorkomen dat er nog spullen over de schutting werden gegooid, had de buurman in 2011 zelfs een net opgehangen tussen de twee huizen. Dit mocht echter niet baten.

Helaas bleef het niet enkel bij het gooien van zaken. Het echtpaar zorgde ook voor geluidsoverlast en de buurman werd vaak lastig gevallen door het echtpaar zelf. Zo maakte zij rare geluiden en bewegingen wanneer de buurman zijn woning verliet en werd hij door hen nageroepen en bespioneerd.

Toen de situatie voor de buurman onhoudbaar was geworden en al het mogelijke had gedaan, stapte hij naar de rechter en stelde zich op het standpunt dat het echtpaar onrechtmatig handelden waardoor zijn woongenot ernstig werd verstoord.

Ondanks dat er een procedure gaande was bij de rechtbank, ging het echtpaar door met de dagelijkse pesterijen. Hierop heeft de buurman een kort geding aangespannen. In het kort geding van 7 september 2012 verbood de voorzieningenrechter het echtpaar om nog langer afval en andere zaken op het perceel van de Buurman te gooien. Dit op straffe van een dwangsom van €500,- per overtreding. Het echtpaar trok zich echter weinig aan van het vonnis en de buurman werd nog steeds bijna dagelijks geconfronteerd met overlast en afval op zijn erf.

Op 9 oktober 2013 gaf de rechtbank uiteindelijk een eindvonnis en oordeelde dat het structureel gooien met afval, het veroorzaken van geluidsoverlast en het bespieden van de woning van de buurman, maken dat het echtpaar onrechtmatig heeft gehandeld. Volgens de rechtbank was er van een onbelemmerd en vrij gebruik van de woning geen sprake. De rechtbank verbood het echtpaar dan ook om nog langer hun woning te betreden.

Aangezien het echtpaar onrechtmatig had gehandeld, diende zij ook de schade te vergoeden. Om de omvang van de schade te bepalen, is er een schadestaatprocedure gevoerd. In deze procedure veroordeelde de rechtbank[1] het echtpaar om de geleden schade te vergoeden. De schade bestond niet alleen uit een vernielde tuinkas, reinigingskosten van de tuin en woning, kosten voor een psycholoog en gederfd woongenot, maar ook uit immateriële schade. De rechtbank overwoog dat vergoeding van de immateriële schade in deze zaak op zijn plaats was. Er was namelijk sprake van een zo ernstige aantasting van het woongenot, dat deze had geleid tot aantasting van de persoon. De overlast had namelijk consequenties gehad voor het psychisch welzijn en welbevinden van de buurman. Ook de bijzondere ernst van de normschending, het bevuilen van de eigendommen van de buurman met uitwerpselen, rechtvaardigde de toekenning van immateriële schadevergoeding. Tezamen vormden deze posten een schadevergoeding van bijna €24.000,-.

Gelukkig voor de buurman is het goed afgelopen en is het echtpaar in 2013 verhuisd. Heeft u een last van een burengeschil? Schroom dan niet en neem contact met ons op. Bel naar 0115 – 617 733 en vraag naar onze advocate Anneline Nieuwenhuijse!

[1] Rb. Zeeland-West-Brabant 29 juni 2016.