Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst is niet meer vanzelfsprekend. Dit kan namelijk enkel nog in uitzonderingsgevallen.

Werkgevers die de werknemer in contracten van bepaalde tijd willen binden aan een concurrentiebeding, moeten daarbij nu schriftelijk motiveren dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen die het concurrentiebeding noodzakelijk maken.

De kantonrechter in Amsterdam heeft zich inmiddels gebogen over de vraag in welke situaties er sprake kan zijn van een uitzonderingssituatie. De rechter heeft geoordeeld dat er (uiteraard) altijd naar de omstandigheden van het geval moet worden gekeken maar dat er drie punten belangrijk zijn;

Allereerst moet de werkgever specificeren wat voor soort informatie hij met de werknemer zal delen, en waarvan het cruciaal is dat die niet bij de concurrent terecht komt wanneer de werknemer uit dienst gaat.

Daarnaast is enkel het noemen van een functietitel onvoldoende. De feitelijk te verrichten activiteiten moeten worden genoemd. Dit zeker indien bij dezelfde werkgever functionarissen met dezelfde formele functietitel heel uiteenlopende werkzaamheden kunnen verrichten.

Tot slot moet meegenomen worden dat er sprake is van een zware toetsing wat inhoudt dat niet snel mag worden aangenomen dat er sprake is van een belang aan de zijde van de werkgever dat maakt dat een werknemer beperkt zou mogen worden in zijn grondrecht van vrije arbeidskeuze.

Kortom, let bij het schrijven van concurrentiebedingen in tijdelijke contracten goed op!

Anneline Nieuwenhuijse

8 september 2015