De zieke werknemer en de auto van de zaak

Mag van een (langdurig) zieke werknemer worden verlangd dat deze de bedrijfsauto die hij of zij ter beschikking heeft gekregen in moet leveren. Het gaat daarbij dan om de situatie waarin de bedrijfsauto ook privé mag worden gebruikt. Wanneer de auto alleen voor zakelijk gebruik aan de werknemer ter beschikking is gesteld dan de werkgever zonder problemen de auto tijdens ziekte terugvragen. Dit zal veelal het geval zijn bij bijvoorbeeld een bedrijfsbus.

Tijdens ziekte heeft de werknemer, volgens de wettelijke bepalingen, recht op doorbetaling van het loon in geld. Let wel het gaan om geldloon. In beginsel impliceert dit dat de werknemer in feite geen recht op behoud van de auto bij arbeidsongeschiktheid. In de praktijk echter aangenomen dat e zieke werknemer het recht op secundaire arbeidsvoorwaarden behoudt dus ook de bedrijfsauto.

Als partijen afspraken hebben gemaakt over het inleveren van de auto tijdens ziekte dan is het duidelijk: de werknemer dient de auto bij ziekte af te staan aan werkgever. Het moet dan wel om langduriger ziekte. Een griefje dat een weekje duurt zal geen aanleiding vormen tot teruggave van de auto.

Als werkgever en werknemer geen afspraken hebben gemaakt ligt de situatie iets gecompliceerder. Als de werkgever aan kan tonen dat hij een zwaarwegend belang heeft mij het inleveren van de auto zal hi wellicht met succes kunnen betogen dat de werknemer de auto af moet geven. Echter, ook de werknemer kan zwaarwegende belangen hebben om de auto te houden (doktersbezoek, bezoek aan de arbo-arts, algemene mobiliteit).

Als de werkgever het inleveren van de auto verlangt dan kan zich de vraag stellen of de werkgever de werknemer vervolgens nog dient te compenseren voor het gemis van de auto. Dit kan onder omstandigheden zeker het geval zijn. De auto wordt immers gezien als loon en de werkgever die ervoor kiest om de auto terug te vragen, zal hier dan ook rekening mee moeten houden.

Ronny Nobus

Juli 2015